USC Scholarship Fund

from €8.750 (0%)

Corona heeft onze wereld blijvend veranderd. Zeker voor de huidige generatie studenten zijn de consequenties groot. U en ik kunnen beide terugkijken op een studententijd vol prachtige herinneringen. De studenten van nu moeten dat allemaal missen. Gezelligheid is echter niet het enige wat in het gedrang komt. Waardevolle studie- en onderzoeksprojecten in het buitenland dreigen te verdwijnen. De USC Scholarship Foundation wil deze kaalslag voorkomen. Uw steun is hard nodig. Juist nu!

Voorkom een verloren generatie en steun ambitieuze USC-leden

De USC Scholarship Foundation verstrekt studiebeurzen aan leden van het USC om bijzonder studie- of onderzoeksproject uit te voeren in het buitenland. De USC Scholarship Foundation wil zo veel mogelijk studenten helpen om hun droom waar te maken zodra het weer kan. Want de opgedane kennis komt uiteindelijk ten goede aan ons allemaal.

De USC Scholarship Foundation verstrekt studiebeurzen aan leden om prestigieuze onderzoeksprojecten uit te voeren in het buitenland. De financiële ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van reünisten en het USC. Zo krijgen onze leden de kans om hun horizon te verbreden en de Utrechtse waarden uit te dragen in het buitenland. Bovendien zijn ze aansprekend voorbeeld voor hun Utrechtse vrienden van de ongekende mogelijkheden die het USC biedt. Steun onze USC Scholarship Foundation! Stimuleer nieuwe internationale samenwerking en ontmoetingen.