Geef om Chronische Pijn

from €15.000 (1%)
Still to go

 

Pijn ontstaat door allerlei verschillende oorzaken, denk bijvoorbeeld aan een botbreuk of een ontsteking ergens in het lichaam. Maar bij 1 op de 5 volwassenen blijft de pijn bestaan na genezing. Het wordt een ziekte op zichzelf en dit heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven.

Helaas is chronische pijn tot op heden erg lastig te behandelen. Om de 3 miljoen patiënten in Nederland beter te kunnen helpen, bundelen Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht, Eindhoven University of Technology en Wageningen University & Research sinds 2020 hun expertises.

Ons doel is om nieuwe oplossingen te vinden voor deze patiënten. Een arts, psycholoog, moleculaire bioloog, immunoloog, dierenarts, neurowetenschapper, materiaalkundige, linguïst, en gedragsonderzoeker werken samen om chronische pijn preciezer en effectiever te behandelen.

Om deze unieke onderzoeksvorm door te kunnen zetten en patiënten met chronische pijn beter te kunnen helpen hebben wij uw steun hard nodig voor vier concrete vervolgstappen (zie tabblad "verdieping"). Helpt u ook mee?

 

 

We willen de crowdfunding onder andere gebruiken voor de volgende punten:

 

Hoe kunnen we chronische pijn meten?

Het kunnen meten van chronische pijn is belangrijk omdat we het dan sneller kunnen vaststellen, daarop kunnen handelen en mogelijk zelfs preventieve maatregelen kunnen treffen. We willen een biosensor ontwikkelen waarmee we neurotransmitter spiegels kunnen meten en daarmee mogelijk pijn kunnen meten.

 

 

Welke biologische mechanismen zijn aangetast?

We volgen pijnpatiënten die bijvoorbeeld geopereerd worden aan hun been of voet, verzamelen informatie over hen via vragenlijsten en nemen biologisch materiaal af (denk aan bloed, feces, ruggenmerg vloeistof). In dit materiaal worden verschillende stoffen gemeten en onderzocht of er verschillen zijn tussen patiënten die chronische pijn ontwikkelen en patiënten die herstellen zonder langdurige pijn als gevolg. Hiervan kunnen we leren welke mechanismen zijn aangetast, wat vervolgens weer nieuwe inzichten kan geven voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen.

 

Kunnen we patiënt-gerichtere behandelingen opzetten?

Uit ons onderzoek blijkt dat er drie verschillende groepen pijnpatiënten zijn en dat pijnmedicatie niet altijd even goed werkt voor al deze groepen. De groep waarin de medicatie het minst effectief is, is een groep patiënten met psychosociale problemen. Het is nog niet duidelijk of de pijn heeft geleid tot psychosociale problemen of dat patiënten met psychosociale problemen juist sneller chronische pijn ontwikkelen. We willen preciezer onderzoeken hoe dit zit en vervolgens welke behandeling het beste werkt voor deze patiënten: pijnmedicatie, psychosociale therapie of een combinatie behandeling (bv. leefstijlverandering, psycholoog, en medicatie).

 

Opzetten van platform voor samenwerking en kennisuitwisseling. 

Om snel tot bruikbare wetenschappelijke kennis over chronische pijn te komen, is het essentieel dat onderzoekers van verschillende instituten met elkaar samenwerken. Daarom willen we een online platform bouwen waar onderzoekers en gezondheidsmedewerkers met relevante kennis over chronische pijn elkaar kunnen vinden. Zo kunnen ze kennis met elkaar delen en samen onderzoeken starten. Dit is erg waardevol aangezien we momenteel het tegenovergestelde zien gebeuren. Er bestaat een versnippering in het onderzoeksveld naar chronische pijn omdat er op verschillende universiteiten onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers die elkaar niet kennen. Dit staat vooruitgang in de weg, bijvoorbeeld omdat belangrijke conclusies niet worden meegenomen in vervolgstudies of dat op twee plekken tegelijkertijd hetzelfde wiel wordt uitgevonden. Het platform wordt uiteraard ook toegankelijk voor chronische pijn patiënten.