Ouder-Kind Relaties bij Dove en Slechthorende Kinderen in Suriname

Blanca de Korte
from €500 (1%)
Still to go

Hallo allemaal!


Ik ben Blanca de Korte, studente aan de Universiteit Utrecht en ik zal voor mijn scriptie naar Suriname afreizen om de ouder-kind relatie bij dove en slechthorende kinderen in Suriname en de impact van onderwijs op deze relatie te onderzoeken. In Nederland heb ik mij al veel verdiept in doofheid, slechthorendheid en non-verbale kinderen in mijn werk in de jeugdzorg en ben ik bezig met mijn 4e cursus Nederlandse Gebarentaal.

Mijn onderzoek richt zich op het verkennen van de unieke dynamiek tussen ouders en dove en slechthorende kinderen in Suriname, en hoe het onderwijs specifiek bijdraagt aan deze relatie.
Als onderdeel van dit project ben ik van plan om diepgaand onderzoek te doen, waarbij ik de ervaringen van ouders en DSH-kinderen zal onderzoeken, evenals de invloed van het onderwijssysteem op hun interacties en ontwikkeling. Dit onderzoek heeft niet alleen als doel om inzicht te verschaffen in de specifieke behoeften van DSH-kinderen en hun families in Suriname, maar ook om beleidsaanbevelingen te formuleren die gericht zijn op het verbeteren van de ondersteuning en inclusie van deze gemeenschap.

Om dit onderzoek mogelijk te maken, heb ik uw hulp nodig. Uw bijdrage zal rechtstreeks worden gebruikt voor de financiering van veldwerk, dataverzameling, analyse van gegevens en de verspreiding van onderzoeksresultaten. Elke kleine donatie draagt bij aan het realiseren van dit belangrijke onderzoek en het vergroten van ons begrip van de ouder-kind relatie bij dove en slechthorende kinderen in Suriname. Als dank zal ik foto’s, updates en inzichten over mijn bevindingen delen!

Alvast enorm bedankt!
Met vriendelijke groet, Blanca