Geef om gelijke kansen om te studeren in Utrecht

from €100,000 (45%)

Studenten van nu zijn de denkers, vernieuwers en leiders van de toekomst. En wat hebben we ze hard nodig. Kijk maar naar alle grote thema’s en problemen waarmee onze samenleving te maken heeft. Niet iedere student redt het zonder financiële steun en daarom proberen wij een handje te helpen met ons beurzenprogramma. Met uw donatie kunnen we nóg meer jonge mensen helpen hun dromen waar te maken. Laat u ook zien dat u om ze geeft? Doneer voor gelijke kansen op studeren in Utrecht.

 

Care about equal opportunities to study in Utrecht
Today's students are the thinkers, innovators and leaders of the future. And how badly we need them. Just look at all the major issues and problems facing our society. Not every student can make it without financial support, which is why we try to lend a hand with our scholarship program. With your donation, we can help even more young people achieve their dreams. Will you also show them that you care? Donate for equal opportunities to study in Utrecht.

Het Utrechts Universiteitsfonds selecteert elk jaar 4 projecten voor de Doorgeven campagne. Het beurzenprogramma komt elk jaar terug, omdat elk jaar studenten een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
De andere 3 projecten zijn:
Onderzoek naar chronische pijn
Geef om educatie over biodiversiteit
Onderzoek naar chronische pijn.

Meer informatie vind je op www.uu.nl/doorgeven