Circulair Bos op het Utrecht Science Park

Normal ed7dec680befa53ce55c03ed56246f830084ceeb

Het Circular Forest wordt een divers voedselbos als living lab van soortenrijk gras- en rietland gecombineerd met een grote variatie aan bomen, struiken en kruidachtige planten. Hierdoor ontstaat een wisselende vegetatie die voedsel, broedgelegenheid en een leefomgeving biedt aan zeldzame soorten zoals ringslangen, allerlei insecten, nachtegalen, rietvogels en kleine zoogdieren.

Met het Circular Forest wordt het mogelijk onderzoek en onderwijs in de praktijk te combineren en tegelijkertijd de maatschappij kennis te laten maken met de mogelijkheden die de wetenschap biedt voor het duurzaam omgaan met onze natuur. Dit Circular Forest heeft een voorbeeldfunctie voor externe partijen en de maatschappij, maar door de koppeling aan een universitaire instelling wordt het ook ingebed in het bestaande onderzoek en onderwijs. Het bos zal ruimte bieden voor onderwijs op alle niveaus en mogelijkheden bieden voor meer langdurig onderzoek naar de integratie van duurzame natuur- en gebiedsontwikkeling, landbouw en onze groeiende maatschappij.

Een rijke toevoeging aan het Utrecht Science Park waar de Universiteit Utrecht, onderzoekers, studenten en belangstellenden nog jaren baat bij zullen hebben.

Help ook mee om het Circular Forest te realiseren!