Scholenfonds Wel-Kom UMU

from €17,500 (0%)

Draag bij aan het Scholenfonds Wel-Kom UMU en help scholen zonder financiële slagkracht om een bezoek aan het Universiteitsmuseum Utrecht (UMU) mogelijk te maken. Met jouw bijdrage krijgt ieder kind de kans om het UMU te bezoeken. Bij voorbaat dank!

Kansengelijkheid
Voor sommige scholen is een excursie of museumbezoek niet vanzelfsprekend. Scholen met veel leerlingen die opgroeien in relatieve armoede lukt het vaak niet om excursies of uitjes buiten de wijk te organiseren. Ze worden vaak betaald uit de vrijwillige bijdrage van ouders. Maar geldgebrek maakt het moeilijk voor ouders om deze bijdrage te betalen, terwijl stijgende vervoerskosten een extra barrière vormen.

Voor deze kinderen is een schooluitje vaak de enige kans om de wijk uit te komen. Juist voor deze kinderen is het essentieel om te ervaren dat de wereld groter is dan hun directe omgeving. Onderzoek toont aan dat zulke ervaringen, zoals een museumbezoek, de leerprestaties van leerlingen verbeteren. Het bevorderen van kansengelijkheid vereist dat kinderen in relatieve armoede toegang hebben tot deze verrijkende ervaringen.

Wil je actief bijdragen aan het stimuleren van nieuwsgierigheid onder kinderen? Dan is hier je kans om direct impact te maken! Het Universiteitsmuseum Utrecht heeft daarom een fonds opgezet. Help je mee om deze scholieren de kans te geven het museum te bezoeken en wetenschapswijs te worden?

Universiteitsmuseum
Het UMU (Universiteitsmuseum Utrecht) is hét museum voor iedereen die nieuwsgierig is. Hier krijg je een kijkje onder de motorkap van wetenschap. Er zijn schoolprogramma’s speciaal voor leerlingen van 8 t/m 14 jaar, dus die op het basis- of voortgezet onderwijs zitten. Aan deze schoolprogramma’s zijn kosten verbonden. Helaas zijn er veel scholen die hier onvoldoende financiële middelen voor hebben.

Scholenfonds 
Voor deze scholen is er het Scholenfonds Wel-Kom UMU. Vanuit dit fonds kunnen ook deze kinderen genieten van een bezoek aan het UMU, omdat alle kosten die daarbij komen kijken, worden gedekt. Denk hierbij aan:

  • busvervoer 
  • extra begeleiding door onze ervaren Kennismakers: studenten reizen mee met de bus vanaf school naar het UMU en weer terug zodat er minder ouders nodig zijn als begeleiding
  • toegangkaartjes voor de leerlingen en hun begeleiders
  • een onderzoekstour van anderhalf tot twee uur onder begeleiding van een Kennismaker
  • iets lekkers te eten en drinken

Doneer nu!
Een schoolbezoek zoals hierboven beschreven kost in totaal € 1.750 per klas. Wij streven ernaar om vanuit het Scholenfonds Wel-Kom UMU jaarlijks 10 schoolklassen (basis- of voortgezet onderwijs) uit te kunnen nodigen.
Dus jouw bijdrage, hoe klein ook, maakt een groot verschil voor deze leerlingen. Samen kunnen we hun horizon verbreden.