Geef vluchtelingstudenten een kans op onderwijs

from €8,750 (1%)

De afgelopen 5 jaar heeft de Universiteit Utrecht met het programma Incluusion meer dan 900 vluchtelingstudenten geholpen met gratis onderwijs. Veel vluchtelingen zitten maanden, soms zelfs jaren, te wachten op hun procedure in een asielzoekerscentrum. Al die tijd kunnen zij geen regulier onderwijs volgen. Via Incluusion kunnen studenten deelnemen aan losse bachelorcursussen van de UU. Zo kunnen zij zich vast voorbereiden op een leven in hun nieuwe land.  

Omdat Incluusion niet volledig gefinancierd kan worden uit de reguliere middelen is het programma gedeeltelijk afhankelijk van donaties. Voor € 250 kan een vluchtelingstudent al 10 weken onderwijs volgen, inclusief begeleiding, reiskosten en studiemateriaal. Help ook mee om deze talentvolle mensen een kans te bieden op academische ontplooiing en doneer.