Eerste Generatie Fonds

van totaal € 100.000 (70%)

Als je niemand in je omgeving hebt die eerder naar de universiteit is gegaan, dan kan je vaak meer vragen hebben over hoe studeren werkt en uitdagingen ondervinden. Als zogenoemde ‘eerste-generatie-student’ ondervond ook universitair docent Charisma Hehakaya dit toen zij studeerde. Charisma wilt graag haar kennis, ervaring en financiële steun geven aan deze studenten. Zij heeft daarom het initiatief genomen om samen met het Utrechts Universiteitsfonds het Eerste-Generatie Fonds op te richten.

Om een duurzaam fonds neer te zetten waarmee subsidies uit het rendement verstrekt kunnen worden, is uw steun ook hard nodig. Alle hulp is dus van harte welkom!

Het Eerste-Generatie Fonds wil studenten voor wie studeren niet vanzelfsprekend is financieel ondersteunen, zodat ook zij zich thuis en veilig voelen binnen de Utrechtse academische gemeenschap. Dit gebeurt niet alleen door het verstrekken van subsidies, maar ook door mentorschap te bieden en verhalen te delen. Help ook mee!

Charisma en het Eerste Generatie Fonds zijn in de media verschenen:

NRC

NRC

Algemeen Dagblad

Volkskrant

Nature Human Behaviour

 

  

Charisma Hehakaya, zelf een voormalig eerste-generatie student, nam na haar afstuderen het initiatief om het Eerste-Generatie Fonds op te richten. Zij heeft zelf ook hobbels ervaren tijdens haar studies. Charisma wil graag kennis, ervaring en financiële steun teruggeven aan andere en toekomstige eerste-generatie studenten aan de Universiteit Utrecht.

Charisma is reeds gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Charisma is nu werkzaam als universitair docent op het Julius Centrum van het UMC Utrecht. Zij doet onderzoek naar klimaatrechtvaardigheid en systeempreventie. Participatie vindt ze belangrijk, vooral voor mensen die minder thuis zijn in de zorg en wetenschap.

Benieuwd naar de lessen die ze heeft getrokken uit haar ervaringen? Lees het hier:

Er zijn zoveel ongeschreven regels in het leven

Academic institutions need to do more for first-generation students

Als eerste naar de universiteit van de familie, dat gaat niet altijd vanzelf

Haal het beste uit beide werelden als eerste-generatie-student

Charisma's motivatie in het Algemeen Dagblad