Steun het Rosanna Fonds voor Vrouwen

Normal 655fa6cb3728d9ef5661882d83aa3ddf442584ac
van totaal € 8.750 (2%)

Het Rosanna Fonds voor Vrouwen ondersteunt getalenteerde kansarme vrouwelijke studenten en onderzoekers bij hun carrière aan de Universiteit Utrecht. Het fonds biedt hen financiële steun om hun academische ambities te verwezenlijken, zodat zij niet buiten de boot vallen door een tekort aan financiële middelen. Ieder jaar reikt het Rosanna Fonds voor vrouwen op International Women’s Day enkele kortlopende beurzen met een maximum van € 5.000, bijvoorbeeld voor collegegeld, reiskosten, buitenlandverblijf, of om een dissertatie af te maken. De stijgende hoeveelheid aanvragen toont aan dat de behoefte aan financiële steun onder getalenteerde vrouwelijke studenten en wetenschappers nog altijd groot is.

Het Rosanna Fonds voor Vrouwen is opgericht door prof. dr. Anneke Smelik en prof. dr. Rosi Braidotti. Help ook mee en doneer, zodat nog meer jonge vrouwen hun wetenschappelijke droom in vervulling kunnen laten gaan.