Oratiecadeau

Normal 45cabf298f834ef53701f0bb35ca302e142bb5b0
from € 3.000 (1%)
Still to go

Prof. dr. Ewout van der Knaap is per 1 september 2020 benoemd tot hoogleraar Duitstalige literatuur en cultuur aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zijn leerstoel is ondergebracht bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie. Hier verzorgt hij onderwijs en onderzoek op het gebied van Duitstalige letterkunde, herinneringscultuur en literatuuronderwijs. Hij houdt zijn oratie op woensdag 6 oktober 2021 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

"Het is voor studenten verrijkend om in hun studietijd in contact te komen met andere talen en culturen en zo de compententies te ontwikkelen om in een meertalige wereld te functioneren. Met het Utrecht Excellence Scholarship programma stimuleren we diversiteit in de collegezalen en hier draag ik graag aan bij." Ewout van der Knaap, hoogleraar Duitstalige literatuur en cultuur 

Ewout heeft geen cadeauwensen, maar vraagt de genodigden die graag iets willen geven om een donatie over te maken aan het fonds Vrienden van de Utrechtse Geesteswetenschappen. Donaties komen ten goede aan het beurzenprogramma van de faculteit, en in het bijzonder aan Utrecht Excellence Scholarships. Deze beurs stelt getalenteerde studenten van buiten de EER in de gelegenheid om aan de faculteit Geesteswetenschappen te studeren. 

 

copyright foto: Ed van Rijswijk