Geef om onderzoek naar hersenletsel

Normal 1cb9ddc4415585e55269202ff6856685808d9726
van totaal € 50.000 (46%)
Nog te gaan

Iedereen, jong en oud, kan getroffen worden door schade aan het brein. Patiënten met hersenletsel kunnen vaak minder goed of niet meer functioneren op school of werk en in sociale en drukke situaties. Huidig onderzoek verklaart niet alle klachten, omdat de situaties in het dagelijks leven enorm verschillen van die in een klinische testomgeving. In deze eerste fase van dit hersenonderzoek staan games centraal. Door het gebruik van realistische werelden in serious games,Virtual Reality en Augmented Reality kunnen we het dagelijks leven beter nabootsen, waardoor patiënten effectiever en sneller behandeld kunnen worden. Er is grote behoefte aan VR brillen software en hololenzen, zodat zoveel mogelijk kinderen en volwassenen thuis kunnen werken aan herstel. Helpt u mee?