Geef om onderwijs in de vlinderkas

Normal 445348e87196249e678c7435b6294dc356ef4b64
from € 15.000 (36%)
Still to go

De Botanische Tuinen willen in de tropische kassen een permanente vlinderkas inrichten. Om zo de vlinderpopulatie verder te vergroten én om door educatie het belang van vlinders voor bestuiving onder de aandacht te brengen. In de vlinderkas wordt de relatie tussen planten, vlinders en rupsen mooi zichtbaar. Er komen educatieve voorzieningen zoals een poppenkast, een electrobord en informatiepanelen. Voor onderzoekers, studenten, Utrechtse scholieren en natuurlijk ook voor alle bezoekers. Draagt u bij aan deze verrijking van de Botanische Tuinen?