Geef om Nederlands voor alle kinderen

van totaal € 20.000 (81%)
Nog te gaan

Kinderen met een migratieachtergrond hebben een kleinere woordenschat in het Nederlands dan kinderen die in Nederland zijn geboren. Leerkrachten worstelen hierdoor met de vraag wat zij kunnen verwachten van een leerling die bijvoorbeeld zes maanden in Nederland woont. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen mee kunnen komen in de maatschappij en een succesvolle schoolloopbaan hebben, is onderzoek naar taalverwerving nodig. Taalwetenschappers van de Universiteit Utrecht brengen het taalniveau van nieuwkomerskinderen in kaart en kijken ook naar de factoren die de taalverwerving beïnvloeden. Want taalonderwijs op maat draagt bij aan gelijke kansen voor ieder kind. Helpt u ook mee?

 "Gedurende de eerste twee jaar dat een nieuwkomer in Nederland is, heeft het echt geen zin om hem met moedertaalsprekers te vergelijken - dat levert alleen frustratie op. We hebben meetcriteria nodig om het taalniveau van deze kinderen te bepalen."

- Marieke Postma, voorzitter LOWAN
(ondersteuning onderwijs nieuwkomers)

 

 

Manuela en Shalom zijn twee bevlogen taalwetenschappers die zich in hun onderzoek concentreren op de ontwikkeling van taalbegrip bij kinderen. Zo hebben zij in het verleden samen de Coloring Book methode ontwikkeld: een nieuwe methode om de voortgang van kinderen te testen bij het leren van nieuwe woorden en grammaticaregels, door middel van een digitaal kleurplaat spelletje. In samenwerking met Boom uitgevers Amsterdam is op basis van deze methode in 2020 KleurenSchat gelanceerd, een nieuwe woordenschat observatietool voor kinderen van groep 1 t/m 4. Manuela als Shalom zijn dus zeer ervaren met het vertalen van onderzoeksresultaten naar de onderwijspraktijk.

Shalom ZUCKERMAN | Doctor of Philosophy | Utrecht University, Utrecht | UU
Dr. Manuela Pinto
Universitair docent en onderzoeker
Utrecht Institute of Linguistics OTS
Dr. Shalom Zuckerman
Universitair docent en onderzoeker
Utrecht Institute of Linguistics OTS

Het snel en goed leren van de Nederlandse taal is cruciaal voor de mate van integratie, maar blijkt ook bepalend voor de onderwijsloopbaan. Door het taalverwervingsproces van migrantenkinderen te verbeteren zorgen we ervoor dat deze kinderen zich sneller thuis voelen in Nederland en dat zij een eerlijke kans krijgen om door te stromen naar het hoger onderwijs. Dit taalproject levert het volgende op:

  • Een referentielijst met 400 woorden en 20 grammaticale structuren. Taalscholen, leerkrachten en NT2 professionals kunnen tijdens hun taallessen direct aan de slag met deze praktische referentielijst. Met deze lijst kunnen zij het taalniveau van migrantenkinderen goed inschatten en de ontwikkeling ervan monitoren.
  • De verkregen data dient als basis voor het verder ontwikkelen van actueel en effectief leer- en testmateriaal voor kinderen met Nederlands als tweede taal. 
  • Inzicht in de factoren die de taalverwerving van het Nederlands als tweede taal positief of negatief beïnvloeden. 

Meer weten over dit taalproject?

 
 

 

Marissa Otten
Fondsenwerver Geesteswetenschappen
E-mail: m.t.otten@uu.nl
Telefoon: 06 14 495 042
Bereikbaar op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.