Geef om biodiversiteit

Normal c27e3d51152b9bd3d88e0a195cc7f977dbae41df
from € 15.000 (95%)
Still to go

Klimaatverandering, in combinatie met een wereld afnemende biodiversiteit zijn een groot probleem voor onze huidige leefwereld. Want een hoge biodiversiteit kan mogelijk juist de gevolgen van extreem weer opvangen. In het experiment BioCliVE onderzoeken Utrechtse biologen hoe de biodiversiteit in graslanden impact heeft op de voedselvoorziening en koolstofopslag in het toekomstige klimaat. Er zijn 352 mini-graslandjes ingericht, met elk verschillende plantendiversiteit. Zo kunnen nieuwe klimaatomstandigheden worden getest in de kunstmatige ecosystemen. Helpt u mee?