Geef om academisch erfgoed: digitalisering oude landkaarten

Normal 5c879ed294dc2729f3b5022682f15f5dd31e0e55
van totaal € 15.000 (58%)
Nog te gaan

Wist u dat in het depot van de Universiteitsbibliotheek Utrecht een grote verzameling oude landkaarten wordt bewaard?

Deze wetenschappelijk relevante kaarten uit de 16e tot en met de 19e eeuw bieden een schat aan informatie voor het hedendaagse onderwijs en onderzoek. Help ook mee om deze prachtige collectie te digitaliseren, zodat studenten en andere belangstellenden deze kaarten eenvoudig online kunnen gebruiken en bewonderen.

Universiteit Utrecht

ufonds@uu.nl