Draag bij aan onderzoek naar onzichtbare gevolgen van hersenletsel

van totaal € 400.000 (25%)

Iedereen, jong en oud, kan getroffen worden door hersenletsel. Dat kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals een beroerte, een ongeval, een tumor, of een neurodegeneratieve aandoening.

Patiënten met hersenletsel kunnen vaak minder goed of niet meer functioneren op school of werk en in sociale en drukke situaties. Voor een belangrijk deel komt dit door problemen met de denkfuncties, zoals aandacht, of geheugen. Deze problemen zijn onzichtbaar. Dat maakt het extra lastig voor mensen, want er is niets aan hen te zien.

Bij het vastlopen in het dagelijks leven door problemen met de denkfucnties wordt vaak een neuropsychologisch onderzoek gedaan. Dit verklaart echter vaak niet alle klachten. Een van de redenen hiervoor is dat de situaties in het dagelijks leven enorm verschillen van die in een klinische testomgeving. Wij willen in ons onderzoek de inzetbaarheid en de meerwaarde van nieuwe technologie en Serious Games achterhalen.

In ons onderzoek staan Serious Games centraal. Door het gebruik van realistische werelden in Serious Games,Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) kunnen we het dagelijks leven beter nabootsen, waardoor we mogelijk de klachten in het dagelijks leven beter kunnen verklaren. Daarnaast zouden deze methoden en technieken mogelijk ook kunnen worden toegepast om patiënten effectiever en sneller te behandelen.

Voor ons onderzoek hebben wij op dit moment nog behoefte aan meer VR brillen en AR brillen, die we kunnen inzetten om op verschillende locaties (ziekenhuizen, revalidatiecentra, thuis) mensen met hersenletsel te kunnen onderzoeken. Vooral voor het onderzoek naar de haalbaarheid en effectiviteit van een thuistraining zijn extra brillen noodzakelijk. 

Om het onderzoek verder goed te laten verlopen hebben wij ervaringsdeskundigen, onderzoekassistenten, behandelaars, programmeurs en data scientist nodig die in de verschillende fasen van het onderzoek hun bijdragen kunnen leveren. Ook hiervoor zijn we nog op zoek naar aanvullend budget.

Helpt u mee?