De zilvermijnen van Athene

Streefbedrag behaald Normal 11b34e2910dca80cd0729567ff7deed51c2a7e46
van totaal € 5.483 (103%)
Project is afgesloten

Sinds 2011 doet de Universiteit van Utrecht, in samenwerking met de Universiteit Gent, archeologisch onderzoek naar de impact van de zilverwinning op de stormachtige ontwikkeling van de Atheense polis. Met uw bijdrage realiseren wij de laatste fase van dit project, dat bestaat uit een archeologische veldcampagne in Griekenland aankomende zomer. 

De mijnen rondom Thorikos nabij Athene staan symbool voor de Gouden Eeuw van Athene (ca. 500-400 v. Chr.). Op voorspraak van de Atheense staatsman Themistokles wendden de Atheners hun nieuwverworven rijkdom aan om een grote vloot van triremen te bouwen. Deze vloot wierp een halt toe aan de Perzische invasie van 480-79 v.Chr. en bezorgde de Atheners de hegemonie op zee. Hierdoor ontwikkelde Athene zich gedurende de vijfde eeuw v.Chr. niet alleen tot de eerste democratie, maar groeide het ook uit tot de eerste echte metropool van Europa. De stad trok migranten uit alle windstreken aan – van Thracië tot de Levant en van Italië tot Klein Azië – die in heel Athene werk vonden, als handelaar of als ambachtsman, als vrije burger of als slaaf. Met name de laatste groep vond in de zilvermijnen rondom Thorikos een zwaar bestaan. 

Het veldwerk in Thorikos draagt bij aan een beter begrip van deze veelbewogen periode in de Atheense geschiedenis, die vaak als bepalend voor de westerse politieke en culturele geschiedenis wordt gezien. Floris van den Eijnde (UU) geeft als co-directeur van het project leiding aan een internationaal team, waaronder een grote en enthousiaste groep student-vrijwilligers van de Universiteit Utrecht. 

Om dit bijzondere project af te kunnen ronden en de resultaten voor een breed publiek toegankelijk te maken hebben we uw steun nodig. Met uw donatie stelt u ons in staat het archeologische bewijs te verzamelen en te verwerken dat nodig is om de zilverwinning in Athene en daarmee een cruciale periode in de westerse cultuur beter te leren begrijpen.   

Volg ons online via Facebook en Blogspot, of lees meer over het project op onze website

     

Universiteit Utrecht

ufonds@uu.nl